Trang chủKhóa học › Khóa Vượt Chướng Ngại Vật_Vận dụng & rèn luyện kĩ năng

course-detail-img

Thông tin khóa học

đối tượng học sinh

Khóa Vượt chường ngại vật: Vận dụng và rèn luyện kỹ năng

- Củng cố, làm chủ kiến thức. 

- Xây dựng kỹ năng áp dụng linh hoạt các đơn vị kiến thức vào bài tập.

* Đối tượng học sinh: 

- Đã nắm được kiến thức cơ bản.
- Chưa có kỹ năng áp dụng kiến thức trong làm bài.

* Mục tiêu của khóa học:

- Nắm vững phương pháp, kỹ năng xử lý dữ liệu, áp dụng linh hoạt các đơn vị kiến thức trong bài tập

- Thành thạo kỹ năng sử dụng sơ đồ tư duy trong quá trình làm bài.

- Tâm lý tự tin, vững vàng, chủ động khi làm bài cũng như khi đi thi.

- Khơi gợi niềm vui, sự yêu thích đối với môn học.

lộ trình học

Xây dựng lộ trình cá nhân hóa phù hợp với từng học sinh, trong đó:
- Củng cố lại kiến thức cơ bản (15%).
- Rèn luyện kỹ năng làm bài, áp dụng linh hoạt các đơn vị kiến thức trong bài tập (85%).
- Ứng dụng mô hình Stem trong quá trình học. 
- Điều chỉnh thường xuyên lộ trình học phù hợp với sự tiến bộ trong năng lực và phẩm chất của học sinh.

lịch học

- Tổng số buổi: 72 buổi.
- Thời học từng buổi: 1,5 giờ / buổi.
- Số buổi học: 02 buổi/tuần

Chia sẻ:

Đăng ký học thử ngay hôm nay

Để con học sớm - Ôn sâu và nhận ưu đãi học phí!

Lớp con đang học
Môn học quan tâm