Trang chủKhóa học › Khóa Tăng Tốc_ Mở rộng & ứng dụng linh hoạt đơn vị kiến thức

course-detail-img

Thông tin khóa học

đối tượng học sinh

Khóa tăng tốc: Mở rộng và ứng dụng linh hoạt đơn vị kiến thức:

- Xây dựng kỹ năng áp dụng linh hoạt các đơn vị kiến thức vào bào tập

- Nâng cấp và mở rộng kiến thức

* Đối tượng học sinh:

- Đã nắm chắc kiến thức cơ bản

- Có khả năng áp dụng các kiến thức vào bài tập

* Mục tiêu khóa học:

- Tư duy logic xử lý và giải quyết vấn đề

- Nâng cao vốn kiến thức, áp dụng linh hoạt trong việc giải bài tập

- Tâm lý tự tin, vững vàng, chủ động và sáng tạo khi làm bài cũng như khi đi thi

- Khơi gợi niềm vui, sự yêu thích đối với môn học

lộ trình học

Xây dựng lộ trình cá nhân hóa phù hợp với từng học sinh, trong đó:
- Rèn luyện kỹ năng làm bài, áp dụng linh hoạt các đơn vị kiến thức trong bài tập (80%).
- Mở rộng và nâng cao kiến thức, xây dựng phương tư duy logic giải quyết vấn đề (20%).
- Ứng dụng mô hình Stem trong quá trình học. 
- Điều chỉnh thường xuyên lộ trình học phù hợp với sự tiến bộ trong năng lực và phẩm chất của học sinh.

lịch học

- Linh động phù hợp với từng học sinh
- Tổng số buổi: 48 buổi.
- Thời học từng buổi: 1,5 giờ / buổi.
- Số buổi học: 2 buổi/ tuần

Chia sẻ:

Đăng ký học thử ngay hôm nay

Để con học sớm - Ôn sâu và nhận ưu đãi học phí!

Lớp con đang học
Môn học quan tâm