Trang chủKhóa học › Luyện thi cấp tốc cuối học kì 2 môn Toán lớp 7 (sách Kết nối)

course-detail-img

Thông tin khóa học

đối tượng học sinh

- Học sinh lớp 7 yếu kiến thức, mất gốc, có nhu cầu ôn luyện cấp tốc thi cuối kỳ 2.
- Học sinh mong muốn được luyện tập tổng hợp các chuyên đề phục vụ thi cuối kỳ 2.
- Học sinh có nhu cầu ôn tập mở rộng kiến thức, đạt điểm tối đa trong các kỳ thi.

lộ trình học

Buổi 1. Tỉ lệ thức. Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau
- Lập tỉ lệ thức từ các số cho trước
- Tìm các số chưa biết trong tỉ lệ thức
- Chứng minh tỉ lệ thức, dãy tỉ số bằng nhau
- Một số bài toán có yếu tố thực tế về tỉ lệ thức
- Tìm các số chưa biết trong dãy tỉ số bằng nhau
- Một số bài toán có lời văn áp dụng dãy tỉ số bằng nhau"
Buổi 2. Các đại lượng tỉ lệ
- Biểu diễn quan hệ tỉ lệ thuận, nghịch và xác định hệ số tỉ lệ thuận, nghịch
- Tìm các đại lượng tỉ lệ thuận, nghịch chưa biết
- Một số bài toán thực tế về đại lượng tỉ lệ thuận, nghịch"
Buổi 3. Biểu thức đại số và đa thức một biến
- Biểu thức số. Biểu thức đại số
- Tính giá trị của biểu thức đại số
- Nhận biết đơn thức một biến, hệ số và bậc của đơn thức một biến
- Cộng, trừ đơn thức cùng bậc, nhân hai đơn thức
- Nhận biết đa thức một biến và các hạng tử của nó
- Thu gọn và sắp xếp đa thức một biến
- Nhận biết bậc, hệ số cao nhất, hệ số tự do của đa thức một biến
- Tính giá trị của đa thức khi biết giá trị của biến
- Nghiệm của đa thức một biến"
Buổi 4. Các phép tính với đa thức một biến
- Cộng, trừ, nhân, chia đa thức một biến
- Rút gọn biểu thức
- Các bài toán có yếu tố thực tế"
Buổi 5. Biến cố và xác suất của biến cố
- Phân loại biến cố
- Tính xác suất"
Buổi 6. Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác
- So sánh góc, cạnh trong tam giác
- Chứng minh bộ ba số đo là độ dài ba cạnh của tam giác"
Buổi 7. Các đường đồng quy trong tam giác
- Chứng minh các đường đồng quy, ba điểm thẳng hàng
- Chứng minh hệ thức giữa các cạnh, góc trong tam giác
- Các đường đồng quy trong tam giác đặc biệt (cân, vuông, đều)"
Buổi 8. Các hình khối trong thực tiễn
- Mổ tả, tạo lập các hình khối trong thực tiễn
- Tính diện tích xung quanh, thể tích các hình
- Bài toán thực tế"
Buổi 9. Luyện đề số 1
- Giải đề và chữa đề tổng hợp"
Buổi 10. Luyện đề số 2
- Giải đề và chữa đề tổng hợp"

lịch học

- Linh động phù hợp với từng học sinh
- Tổng số buổi: 96 buổi học
- Thời gian học: 1,5 giờ/ buổi
- Sổ buổi học: 02 buổi/ tuần

Chia sẻ:

Đăng ký học thử ngay hôm nay

Để con học sớm - Ôn sâu và nhận ưu đãi học phí!

Lớp con đang học
Môn học quan tâm