Trang chủKhóa học › Luyện thi cấp tốc cuối học kì 2 môn Toán lớp 7 (sách Cánh Diều)

course-detail-img

Thông tin khóa học

đối tượng học sinh

- Học sinh lớp 7 yếu kiến thức, mất gốc, có nhu cầu ôn luyện cấp tốc thi cuối kỳ 2.
- Học sinh mong muốn được luyện tập tổng hợp các chuyên đề phục vụ thi cuối kỳ 2.
- Học sinh có nhu cầu ôn tập mở rộng kiến thức, đạt điểm tối đa trong các kỳ thi.

lộ trình học

Buổi 1. Dữ liệu thống kê. Biểu đồ
- Thu thập, phân loại, biểu diễn, phân tích và xử lý dữ liệu
- Biểu diễn dữ liệu trên biểu đồ
- Phân tích dữ liệu từ biểu đồ"
Buổi 2. Biến cố và xác suất của biến cố
- Phân loại biến cố
- Tính xác suất"
Buổi 3. Biểu thức đại số và đa thức một biến
- Biểu thức số. Biểu thức đại số
- Tính giá trị của biểu thức đại số
- Nhận biết đơn thức một biến, hệ số và bậc của đơn thức một biến
- Cộng, trừ đơn thức cùng bậc, nhân hai đơn thức
- Nhận biết đa thức một biến và các hạng tử của nó
- Thu gọn và sắp xếp đa thức một biến
- Nhận biết bậc, hệ số cao nhất, hệ số tự do của đa thức một biến
- Tính giá trị của đa thức khi biết giá trị của biến
- Nghiệm của đa thức một biến"
Buổi 4. Các phép tính với đa thức một biến
- Cộng, trừ, nhân, chia đa thức một biến
- Rút gọn biểu thức
- Các bài toán có yếu tố thực tế"
Buổi 5. Tam giác. Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện. Bất đẳng thức tam giác
- Tìm số đo góc trong tam giác
- Xác định tam giác
- So sánh góc, cạnh trong tam giác
- Chứng minh bộ ba số đo là độ dài ba cạnh của tam giác"
Buổi 6. Các trường hợp bằng nhau của tam giác
- Chứng minh tam giác bằng nhau
- Tính độ dài cạnh, góc dựa vào tam giác bằng nhau
- Chứng minh canh, góc bằng nhau dựa vào tam giác bằng nhau"
Buổi 7. Tam giác cân. Đường vuông góc và đường xiên. Đường trung trực của một đoạn thẳng
- Chứng minh tam giác cân, tam giác đều
- Chứng minh cạnh, góc bằng nhau trong tam giác
- So sánh các cạnh dựa vào tính chất đường vuông góc, đường xiên"
Buổi 8. Các đường đồng quy trong tam giác
- Chứng minh các đường đồng quy, ba điểm thẳng hàng
- Chứng minh hệ thức giữa các cạnh, góc trong tam giác
- Các đường đồng quy trong tam giác đặc biệt (cân, vuông, đều)"
Buổi 9. Luyện đề số 1
- Giải đề và chữa đề tổng hợp"
Buổi 10. Luyện đề số 2
- Giải đề và chữa đề tổng hợp"

lịch học

- Linh động phù hợp với từng học sinh
- Tổng số buổi: 96 buổi học
- Thời gian học: 1,5 giờ/ buổi
- Sổ buổi học: 02 buổi/ tuần

Chia sẻ:

Đăng ký học thử ngay hôm nay

Để con học sớm - Ôn sâu và nhận ưu đãi học phí!

Lớp con đang học
Môn học quan tâm