Trang chủKhóa học › Khóa ôn tập hè môn Toán dành cho học sinh lớp 6 (sách Cánh Diều)

course-detail-img

Thông tin khóa học

đối tượng học sinh

Học sinh có nhu cầu ôn tập tổng hợp kiến thức năm học lớp 6 bộ Cánh Diều, rèn luyện kỹ năng làm bài, mở rộng liên hệ kiến thức cho năm học mới. 

lộ trình học

Buổi 1. Ôn tập chủ đề Việt Nam - Tổ quốc em (Tiết 1)
- Đọc: Thư gửi các học sinh; Nghìn năm văn hiến; Quang cảnh làng mạc ngày mùa.
- Tiếng Việt: Từ đồng nghĩa và luyện tập về từ đồng nghĩa.
Buổi 2. Ôn tập chủ đề Việt Nam - Tổ quốc em (Tiết 2)
- Đọc: Sắc màu em yêu; Lòng dân
- Tiếng Việt: Mở rộng vốn từ nhân dân, Tổ quốc.
Buổi 3. Ôn tập chủ đề Cánh chim hòa bình (Tiết 1)
- Đọc: Những con sếu bằng giấy; Bài ca về Trái Đất; Một chuyên gia máy xúc
- Tiếng Việt: Từ trái nghĩa; luyện tập về từ trái nghĩa.
Buổi 4. Ôn tập chủ đề Cánh chim hòa bình (Tiết 2)
- Đọc: Ê-mi-li, con...;Sự sụp đổ của chế độ a-pác-thai; Tác phẩm của Si-le và tên phát-xít
- Tiếng Việt: Mở rộng vốn từ hòa bình; Từ đồng âm và dùng từ đồng âm để chơi chữ.
Buổi 5. Ôn tập chủ đề Cánh chim hòa bình (Tiết 3)
- Viết: Bài văn tả cảnh và luyện tập về bài văn tả cảnh.
Buổi 6. Ôn tập chủ đề Con người với thiên nhiên (Tiết 1)
- Đọc: Những người bạn tốt; Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên sông Đà; Kì diệu rừng xanh
- Tiếng Việt: Từ nhiều nghĩa; luyện tập về từ nhiều nghĩa
Buổi 7. Ôn tập chủ đề Con người với thiên nhiên (Tiết 2)
- Đọc: Trước cổng trời; Cái gì quý nhất; Đất Cà Mau
- Tiếng Việt: Đại từ.
Buổi 8. Ôn tập chủ đề Con người với thiên nhiên (Tiết 3)
- Viết: Làm đơn và luyện tập làm đơn
- Mở rộng vốn từ thiên nhiên.
Buổi 9. Ôn tập chủ đề Giữ lấy màu xanh (Tiết 1)
- Đọc: Chuyện một khu vườn nhỏ; Tiếng Vọng; Mùa thảo quả
- Tiếng Việt: Đại từ xưng hô; Mở rộng vốn từ bảo vệ môi trường
Buổi 10. Ôn tập chủ đề Giữ lấy màu xanh (Tiết 2)
- Đọc: Hành trình của bầy ong; Người gác rừng tí hon; Trồng rừng ngập mặn
- Tiếng Việt: Quan hệ từ và luyện tập về quan hệ từ.
Buổi 11. Ôn tập chủ đề Giữ lấy màu xanh (Tiết 3)
- Viết: Bài văn tả người và luyện tập về bài văn tả người
Buổi 12. Ôn tập chủ đề Vì hạnh phúc con người (Tiết 1)
- Đọc: Chuỗi ngọc lam; Hạt gạo làng ta; Buôn Chư Lênh đón cô giáo.
- Tiếng Việt: Ôn tập về từ loại và tổng kết vốn từ 
Buổi 13. Ôn tập chủ đề Vì hạnh phúc con người (Tiết 2)
- Đọc: Về ngôi nhà đang xây; Thầy thuốc như mẹ hiền; Thầy cúng đi viện
- Tiếng Việt: Mở rộng vốn từ hạnh phúc; Ôn tập từ và cấu tạo từ.
Buổi 14. Ôn tập chủ đề Vì hạnh phúc con người (Tiết 3)
- Đọc: Ngu công xã Trịnh Tường; Ca dao về lao động sản xuất
- Tiếng Việt: Ôn tập về câu
- Viết: Làm biên bản một vụ việc
Buổi 15. Ôn tập chủ đề Người công dân (Tiết 1)
- Đọc: Người công dân số Một; Thái sư Trần Thủ Độ
- Tiếng Việt: Câu ghép và cách nối các vế trong câu ghép; nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ, cặp từ hô ứng
Buổi 16. Ôn tập chủ đề Người công dân (Tiết 2)
- Đọc: Nhà tài trợ đặc biệt của Cách mạng; Trí dũng song toàn; Tiếng rao đêm
- Tiếng Việt: Mở rộng vốn từ công dân
- Viết: Lập chương trình hoạt động
Buổi 17. Ôn tập chủ đề Vì cuộc sống thanh bình (Tiết 1)
- Đọc: Lập làng giữ biển; Cao Bằng; Phân xử tài tình
- Tiếng Việt: Mở rộng vốn từ trật tự an ninh.
Buổi 18. Ôn tập chủ đề Vì cuộc sống thanh bình (Tiết 2)
- Đọc: Chú đi tuần; Luật tục xưa của người Ê-đê; Hộp thư mật
- Viết: Ôn tập văn kể chuyện
Buổi 19. Ôn tập chủ đề Vì cuộc sống thanh bình (Tiết 3)
- Viết: Văn tả đồ vật và luyện tập về văn tả đồ vật"
Buổi 20. Ôn tập chủ đề Nhớ nguồn (Tiết 1)
- Đọc: Phong cảnh đền Hùng; Cửa sông; Nghĩa thầy trò
- Tiếng Việt: Liên kết các câu trong bài bằng cách lặp từ ngữ, thay thế từ ngữ"
Buổi 21. Ôn tập chủ đề Nhớ nguồn (Tiết 2)
- Đọc: Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân; Tranh làng hồ; Đất nước
- Tiếng Việt: Mở rộng vốn từ về truyền thống; Ôn tập về dấu câu: dấu chấm, dấu phẩy, dấu hỏi chấm, dấu chấm than
Buổi 22. Ôn tập chủ đề Nam và nữ
- Đọc: Một vụ đắm tàu; con gái; thuần phục sư tử
- Tiếng Việt: Mở rộng vốn từ: nam và nữ.
- Viết: Tập viết đoạn đối thoại
Buổi 23. Ôn tập chủ đề Những chủ nhân tương lai của đất nước
- Đọc: Luật bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em; Sang năm con lên bảy; Lớp học trên đường
- Tiếng Việt: Mở rộng vốn từ trẻ em; quyền và bổn phận
Buổi 24
- Tổng kết lại và luyện đề

lịch học

- Linh động phù hợp với từng học sinh
- Tổng số buổi: 24 buổi học
- Thời gian học: 1,5 giờ/ buổi
- Sổ buổi học: 02 buổi/ tuần

Chia sẻ:

Đăng ký học thử ngay hôm nay

Để con học sớm - Ôn sâu và nhận ưu đãi học phí!

Lớp con đang học
Môn học quan tâm