Trang chủKhóa học › Khóa ôn tập hè môn Toán dành cho học sinh lớp 5

course-detail-img

Thông tin khóa học

đối tượng học sinh

Học sinh có nhu cầu ôn tập tổng hợp kiến thức lớp 5, rèn luyện kỹ năng làm bài, mở rộng, liên hệ kiến thức cho năm học mới.

lộ trình học

Buổi 1. Các phép tính về phân số
- So sánh hai phân số
- Phép cộng và phép trừ hai phân số"
Buổi 2. Các phép tính về phân số
- Phép nhân và phép chia hai phân số
- Phân số thập phân
- Hỗn số"
Buổi 3. Các phép tính về số thập phân
- So sánh hai số thập phân
- Phép cộng, phép trừ số thập phân"
Buổi 4. Các phép tính về số thập phân
- Nhân một số thập phân với một số tự nhiên
- Nhân một số thập phân với một số thập phân"
Buổi 5. Các phép tính về số thập phân
- Chia một số thập phân với một số tự nhiên
- Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân"
Buổi 6. Các phép tính về số thập phân
- Chia một số tự nhiên cho một số thập phân
- Chia một số thập phân cho một số thập phân"
Buổi 7. Tỉ số phần trăm
- Tỉ số phần trăm
- Tìm giá trị phần trăm của một số"
Buổi 8. Tỉ số phần trăm
- Tìm tỉ số phần trăm của hai số
- Tỉ số phần trăm dạng dung dịch, hỗn hợp"
Buổi 9. Tỉ số phần trăm
- Bài toán về tiền lãi, tiền vốn
- Bài toán về tăng, giảm tỉ số phần trăm"
Buổi 10. Tỉ số phần trăm
- Phương pháp sơ đồ giải bài toán hạt tươi, hạt khô"
Buổi 11. Đo lường
- Đơn vị đo diện tích
- Đơn vị đo thời gian
- Cộng, trừ, nhân, chia số đo thời gian"
Buổi 12. Toán chuyển động
- Bài toán tính vận tốc, thời gian, quãng đường
- Bài toán hai vật chuyển động cùng chiều"
Buổi 13. Toán chuyển động
- Bài toán hai vật chuyển động ngược chiều
- Bài toán chuyển động trên dòng nước"
Buổi 14. Toán chuyển động
- Một số bài toán chuyển động nâng cao"
Buổi 15. Một số bài toán điển hình
- Trung bình cộng
- Tìm hai số khi biết tổng số và hiệu số của hai số đó"
Buổi 16. Một số bài toán điển hình
- Tìm hai số khi biết tổng số và tỉ số của hai số đó
- Tìm hai số khi biết hiệu số và tỉ số của hai số đó"
Buổi 17. Một số bài toán điển hình
- Bài toán quan hệ tỉ lệ (tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch)
- Bài toán công việc chung, riêng"
Buổi 18. Một số bài toán điển hình
- Bài toán tính tuổi
- Bài toán liên quan đến bể nước"
Buổi 19. Các dạng toán có nội dung hình học
- Diện tích hình tam giác, hình thang
- Chu vi, diện tích hình vuông, hình chữ nhật, hình bình hành, hình thoi, hình tròn"
Buổi 20. Các dạng toán có nội dung hình học
- Bài toán có các yếu tố liên quan đến hình học phẳng"
Buổi 21. Các dạng toán có nội dung hình học
- Diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích của hình hộp chữ nhật
- Diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích của hình lập phương"
Buổi 22. Ôn tập cuối hè
Buổi 23. Ôn tập cuối hè
Buổi 24. Kiểm tra cuối hè

lịch học

- Linh động phù hợp với từng học sinh
- Tổng số buổi: 24 buổi học
- Thời gian học: 1,5 giờ/ buổi
- Sổ buổi học: 02 buổi/ tuần

Chia sẻ:

Đăng ký học thử ngay hôm nay

Để con học sớm - Ôn sâu và nhận ưu đãi học phí!

Lớp con đang học
Môn học quan tâm