Trang chủKhóa học › Khóa ôn tập hè môn Tiếng Việt dành cho học sinh lớp 5

course-detail-img

Thông tin khóa học

đối tượng học sinh

Học sinh có nhu cầu ôn tập tổng hợp kiến thức lớp 5, rèn luyện kỹ năng làm bài, mở rộng, liên hệ kiến thức cho năm học mới.

lộ trình học

Buổi 1. Ôn tập chủ đề Việt Nam - Tổ quốc em (Tiết 1)
- Đọc: Thư gửi các học sinh; Nghìn năm văn hiến; Quang cảnh làng mạc ngày mùa.
- Tiếng Việt: Từ đồng nghĩa và luyện tập về từ đồng nghĩa."
Buổi 2. Ôn tập chủ đề Việt Nam - Tổ quốc em (Tiết 2)
- Đọc: Sắc màu em yêu; Lòng dân
- Tiếng Việt: Mở rộng vốn từ nhân dân, Tổ quốc."
Buổi 3. Ôn tập chủ đề Cánh chim hòa bình (Tiết 1)
- Đọc: Những con sếu bằng giấy; Bài ca về Trái Đất; Một chuyên gia máy xúc
- Tiếng Việt: Từ trái nghĩa; luyện tập về từ trái nghĩa."
Buổi 4. Ôn tập chủ đề Cánh chim hòa bình (Tiết 2)
- Đọc: Ê-mi-li, con...;Sự sụp đổ của chế độ a-pác-thai; Tác phẩm của Si-le và tên phát-xít
- Tiếng Việt: Mở rộng vốn từ hòa bình; Từ đồng âm và dùng từ đồng âm để chơi chữ."
Buổi 5. Ôn tập chủ đề Cánh chim hòa bình (Tiết 3)
- Viết: Bài văn tả cảnh và luyện tập về bài văn tả cảnh."
Buổi 6. Ôn tập chủ đề Con người với thiên nhiên (Tiết 1)
- Đọc: Những người bạn tốt; Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên sông Đà; Kì diệu rừng xanh
- Tiếng Việt: Từ nhiều nghĩa; luyện tập về từ nhiều nghĩa"
Buổi 7. Ôn tập chủ đề Con người với thiên nhiên (Tiết 2)
- Đọc: Trước cổng trời; Cái gì quý nhất; Đất Cà Mau
- Tiếng Việt: Đại từ."
Buổi 8. Ôn tập chủ đề Con người với thiên nhiên (Tiết 3)
- Viết: Làm đơn và luyện tập làm đơn
- Mở rộng vốn từ thiên nhiên."
Buổi 9. Ôn tập chủ đề Giữ lấy màu xanh (Tiết 1)
- Đọc: Chuyện một khu vườn nhỏ; Tiếng Vọng; Mùa thảo quả
- Tiếng Việt: Đại từ xưng hô; Mở rộng vốn từ bảo vệ môi trường"
Buổi 10. Ôn tập chủ đề Giữ lấy màu xanh (Tiết 2)
- Đọc: Hành trình của bầy ong; Người gác rừng tí hon; Trồng rừng ngập mặn
- Tiếng Việt: Quan hệ từ và luyện tập về quan hệ từ."
Buổi 11. Ôn tập chủ đề Giữ lấy màu xanh (Tiết 3)
- Viết: Bài văn tả người và luyện tập về bài văn tả người"
Buổi 12. Ôn tập chủ đề Vì hạnh phúc con người (Tiết 1)
- Đọc: Chuỗi ngọc lam; Hạt gạo làng ta; Buôn Chư Lênh đón cô giáo.
- Tiếng Việt: Ôn tập về từ loại và tổng kết vốn từ "
Buổi 13. Ôn tập chủ đề Vì hạnh phúc con người (Tiết 2)
- Đọc: Về ngôi nhà đang xây; Thầy thuốc như mẹ hiền; Thầy cúng đi viện
- Tiếng Việt: Mở rộng vốn từ hạnh phúc; Ôn tập từ và cấu tạo từ."
Buổi 14. Ôn tập chủ đề Vì hạnh phúc con người (Tiết 3)
- Đọc: Ngu công xã Trịnh Tường; Ca dao về lao động sản xuất
- Tiếng Việt: Ôn tập về câu
- Viết: Làm biên bản một vụ việc"
Buổi 15. Ôn tập chủ đề Người công dân (Tiết 1)
- Đọc: Người công dân số Một; Thái sư Trần Thủ Độ
- Tiếng Việt: Câu ghép và cách nối các vế trong câu ghép; nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ, cặp từ hô ứng"
Buổi 16. Ôn tập chủ đề Người công dân (Tiết 2)
- Đọc: Nhà tài trợ đặc biệt của Cách mạng; Trí dũng song toàn; Tiếng rao đêm
- Tiếng Việt: Mở rộng vốn từ công dân
- Viết: Lập chương trình hoạt động"
Buổi 17. Ôn tập chủ đề Vì cuộc sống thanh bình (Tiết 1)
- Đọc: Lập làng giữ biển; Cao Bằng; Phân xử tài tình
- Tiếng Việt: Mở rộng vốn từ trật tự an ninh."
Buổi 18. Ôn tập chủ đề Vì cuộc sống thanh bình (Tiết 2)
- Đọc: Chú đi tuần; Luật tục xưa của người Ê-đê; Hộp thư mật
- Viết: Ôn tập văn kể chuyện"
Buổi 19. Ôn tập chủ đề Vì cuộc sống thanh bình (Tiết 3)
- Viết: Văn tả đồ vật và luyện tập về văn tả đồ vật"
Buổi 20. Ôn tập chủ đề Nhớ nguồn (Tiết 1)
- Đọc: Phong cảnh đền Hùng; Cửa sông; Nghĩa thầy trò
- Tiếng Việt: Liên kết các câu trong bài bằng cách lặp từ ngữ, thay thế từ ngữ"
Buổi 21. Ôn tập chủ đề Nhớ nguồn (Tiết 2)
- Đọc: Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân; Tranh làng hồ; Đất nước
- Tiếng Việt: Mở rộng vốn từ về truyền thống; Ôn tập về dấu câu: dấu chấm, dấu phẩy, dấu hỏi chấm, dấu chấm than"
Buổi 22. Ôn tập chủ đề Nam và nữ
- Đọc: Một vụ đắm tàu; con gái; thuần phục sư tử
- Tiếng Việt: Mở rộng vốn từ: nam và nữ.
- Viết: Tập viết đoạn đối thoại"
Buổi 23. Ôn tập chủ đề Những chủ nhân tương lai của đất nước
- Đọc: Luật bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em; Sang năm con lên bảy; Lớp học trên đường
- Tiếng Việt: Mở rộng vốn từ trẻ em; quyền và bổn phận"
Buổi 24
- Tổng kết lại và luyện đề"

lịch học

- Linh động phù hợp với từng học sinh
- Tổng số buổi: 24 buổi học
- Thời gian học: 1,5 giờ/ buổi
- Sổ buổi học: 02 buổi/ tuần

Chia sẻ:

Đăng ký học thử ngay hôm nay

Để con học sớm - Ôn sâu và nhận ưu đãi học phí!

Lớp con đang học
Môn học quan tâm