Trang chủKhóa học › Khóa luyện thi cấp tốc cuối học kì 2 môn Toán dành cho khối 6 (sách Cánh Diều)

course-detail-img

Thông tin khóa học

đối tượng học sinh

- Học sinh lớp 6 yếu kiến thức, mất gốc, có nhu cầu ôn luyện cấp tốc thi cuối kỳ 2.
- Học sinh mong muốn được luyện tập tổng hợp các chuyên đề phục vụ thi cuối kỳ 2.
- Học sinh có nhu cầu ôn tập mở rộng kiến thức, đạt điểm tối đa trong các kỳ thi.

lộ trình học

Bộ cánh diều
Buổi 1: 
- Định nghĩa phân số
            - Tính chất của phân số
            - Quy tắc cộng, trừ, nhân, chia phân số
- Mở rộng phân số. Phân số bằng nhau
- So sánh phân số.
- Phép cộng và phép trừ phân số
- Phép nhân và phép chia phân số
- Hai bài toán về phân số
Buổi 2: Số thập phân, phần trăm
- Phân số thập phân, số thập phân dương, số thập phân âm, số đối của số thập phân
- So sánh hai số thập phân
Buổi 3: Các phép tính với số thập phân
- Bài toán liên quan đến số thập phân trong thực tiễn
- Thực hiện phép tính cộng, trừ, nhân, chia số thập phân
- Tính giá trị biểu thức với số thập phân
- Bài toán thực tế liên quan đến phép tính số thập phân
- Làm tròn số thập phân
- Ước lượng kết quả phép tính
Buổi 4: - Tìm giá trị phân số của một số
            - Tỉ số, tỉ số phần trăm
- Tính tỉ số tỉ số phần trăm của hai số, hai đại lượng
- Tính giá trị phần trăm của một số cho trước
- Tìm một số khi biết giá trị phần trăm của số đó
Buổi 5: - Dữ liệu, thu thập, phân loại và xử lý dữ liệu
            - Biểu diễn dữ liệu trên bảng
            - Vẽ biểu đồ cột
- Thu thập và phân loại dữ liệu
- Biểu diễn dữ liệu trên bảng, biểu đồ
Buổi 6: Tia và đoạn thẳng
- Nhận biết các quan hệ: điểm thuộc, không thuộc đường thẳng; đường thẳng đi qua hai điểm phân biệt; ba điểm thẳng hàng
- Hai đường thẳng cắt nhau, song song, trùng nhau
- Điểm nằm giữa hai điểm
- Nhận biết tia, hai tia đối nhau
Buỏi 7: - Độ dài đoạn thẳng
           - Trung điểm của đoạn thẳng
- Nhận biết đoạn thẳng, đo độ dài đoạn thẳng
- So sánh độ dài đoạn thẳng
- Nhận biết trung điểm của đoạn thẳng
- Tính độ dài đoạn thẳng
Buổi 8: Góc. Số đo góc
- Nhận biết góc, đỉnh và cạnh của góc. Góc bẹt
- Điểm trong một góc
- Nhận biết khái niệm số đo góc và nắm được cách đo góc
- Các góc đặc biệt (góc vuông, góc nhọn, góc tù)
Buổi 9: Luyện đề số 1
- Giải đề và chữa đề tổng hợp
Buổi 10: Luyện đề số 2
- Giải đề và chữa đề tổng hợp

lịch học

- Tổng số buổi: 10 buổi.
- Thời gian mỗi buổi: 1,5 giờ / buổi.
- Số buổi: 2 buổi / 1 tuần.

Chia sẻ:

Đăng ký học thử ngay hôm nay

Để con học sớm - Ôn sâu và nhận ưu đãi học phí!

Lớp con đang học
Môn học quan tâm